EKONOMİ BÖLÜMÜMÜZDE VAKA TABANLI EĞİTİM!

Proje, sunum ve münazara gibi yöntemlerle öğrencileri dersin aktif birer üyesi haline getiriyoruz

Dersleri örnek vakalar üzerinden işlenerek teori ve pratiği harmanlıyoruz

Öğrencilerimiz analitik düşünme, problem çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi yetenekleri bire bir deneyimliyor

Etkinlikler